Nederland is verdeeld in 47 Scoutingregio’s. Elke regio heeft een eigen bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De regio Noord-Holland Midden telt 17 actieve scoutinggroepen en strekt zich uit over het gebied tussen IJmuiden, Zaandam en Limmen. De groepen bepalen het beleid en zijn samen verantwoordelijk voor het goed functioneren van de regio. Het regiobestuur geeft advies en zorgt voor de uitvoering van het beleid.

Vier maal per jaar komt de regioraad bij elkaar. Bij deze vergadering zijn het regiobestuur en twee vertegenwoordigers van elke groep uit de regio aanwezig. De vergaderingen zijn zo ingepland dat ze vooraf gaande zijn aan de vergaderingen van de landelijke raad, zodat de stukken voor de landelijke raad in de regioraad besproken kunnen worden. In de regioraad wordt het beleid bepaald en komen zaken ter sprake die zich in onze regio voordoen.

Naast de regioraad worden er in de regio verschillende trainingen, thema-bijeenkomsten en activiteiten georganiseerd.