Een gezonde financiële situatie draagt bij aan het vormen van een stabiele scoutinggroep. Onder financiën valt niet alleen het innen van lidmaatschapsgeld, maar ook het opstellen van de begroting, het regelen van verzekeringen en het aanvragen van subsidies.

Ondersteuning

Bij een financieel gezonde groep komt veel kijken. Hoe zorg je als penningmeester voor een goed financieel beleid? Hoe stel je financiële stukken op en waar komen je inkomsten vandaan? Om je groep financieel gezond te houden, kun je als penningmeester af en toe wel wat hulp gebruiken. Vragen? Wij helpen graag Penningmeester@regionhm.nl.

Regelingen voor financiële ondersteuning

Scouting is natuurlijk voor iedereen, maar sommige mensen hebben niet de financiële middelen om het lidmaatschap of het kampgeld te kunnen betalen. Daarom hebben gemeenten regelingen getroffen voor mensen met een laag inkomen. Zij kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor bijvoorbeeld de contributie voor Scouting. Het is dan ook verstandig om bij je gemeente te vragen of Scouting hieraan kan deelnemen, zodat je deze mogelijkheid aan ouders kunt aanbieden