Er zijn op dit moment meerdere vrijwillige vacatures,

Voorzitter – Bestuur


PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Geeft leiding aan het Algemeen Bestuur en aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden.
 • Vertegenwoordigt samen met de secretaris de Regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden 

HOOFDTAKEN:

 • Vertaalt het landelijk beleid in beleid op regioniveau
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen
 • Ziet er op toe dat deze korte en lange termijn beleidsplannen op een juiste wijze worden gecommuniceerd met de bij de regio aangesloten groepen
 • Leidt de bestuursvergaderingen en is, in samenwerking met de secretaris, verantwoordelijk voor de opstelling van vergaderagenda’s 
 • Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen
 • Let er op dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten
 • Zit de Regioraadsvergaderingen voor
 • Ziet er op toe dat besluiten en activiteiten niet strijdig zijn met de statuten en/of (huishoudelijk) reglementen van zowel de Regio als de vereniging Scouting Nederland 
 • Legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de Regioraad
 • Presenteert beleids- en werkplannen aan de Regioraad
 • Verzorgt netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers (c.q. derde geldstroom)
 • Delegeert een aantal taken naar de vice-voorzitter
 • Ondersteunt de groepen in de contacten naar (provinciale/gemeentelijke) overheid aangaande vergunningen, subsidies en andere formele aangelegenheden
 • Bezoekt het voorzittersoverleg van het Landelijk Bestuur
 • Houdt tevens de bestuurscontacten met andere regio’s

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beschikt over vergadertechnische-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden
 • Moet bestuurlijke activiteiten kunnen coördineren, stimuleren, activeren en delegeren
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en heeft “team-leider” kwaliteiten
 • Is in staat een goed overzicht te houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
 • Moet bekent zijn met de statuten, huishoudelijk reglement e.d. van zowel de Regio Noord-Holland Midden als deze van Scouting Nederland

GEWENST:

 • Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
 • Klant- en resultaatgerichte instelling en projectmatig kunnen werken
 • Kunnen functioneren in spanningsveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen
 • Open staan voor veranderingen en deze kunnen doorvoeren (vernieuwingsgericht management)

https://sol.scouting.nl/hrm/vacancy/5919

Secretaris – Bestuur

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Verzorgen van een efficiënt lopend secretariaat 
 • Vertegenwoordigt samen met de voorzitter de regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden 
 • Beheren en verwerken van de actuele gegevens in de landelijke databank (Akela)

HOOFDTAKEN:

 • Stelt samen met de voorzitter de vergaderagenda’s op en verzendt deze naar de bij de regio aangesloten groepen alsmede naar de regioteams en eventuele invités 
 • Bereid met de voorzitter de vergaderingen voor
 • Verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het regiobestuur
 • Zorgt voor algehele verslaglegging en voor het onderhouden van de (deel)archieven van de regio Noord-Holland Midden
 • Zorgt dat de noodzakelijke verslagen worden gemaakt en verzonden
 • Onderhoudt contacten naar de andere regio’s en de landelijke Scouting organisatie
 • Voert mede het regio beleid uit 
 • Verwerken van de gegevens in de landelijke databank (Akela)
 • Delegeert een aantal taken naar de 2e secretaris zo deze aanwezig en benoemd

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beleids- en planmatig kunnen denken en werken
 • Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden
 • Ervaring met het gebruik van PC

GEWENST:

 • Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
 • Bekent met de Microsoft Office programma’s Word en Excel, terwijl kennis van power Point aanbeveling verdient  
 • Ervaring in het omgaan met e-mail (Outlook) en het gebruik van internet 
 • Opleidingsniveau minimaal MBO en gevoel voor taal  
 • Goede telefonische bereikbaarheid

Trainingscoördinator – Bestuur

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • Maakt deel uit van het algemeen bestuur van de regio.
 • Maakt deel uit van het regionaal trainingsteam

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Het coördineren en organiseren van de werkzaamheden van het regionaal training- en ondersteuningsteam voor wat betreft de deskundigheidsbevordering van de direct en niet direct leidinggevenden en bestuurders van de scoutinggroepen binnen de regio.

HOOFDTAKEN:

 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie, de organisatie en de uitvoering van het trainings- en ondersteuningbeleid van de regio.
 • Zit vergaderingen voor van het trainingsteam.
 • Geeft leiding aan de medewerkers van het regionaal trainings- en ondersteuningsteam
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medewerkersbeleid in het regionaal trainings- en ondersteuningsteam.
 • Is verantwoordelijk voor het budget van het regionaal trainingsteam.
 • Is verantwoordelijk voor een vraaggestuurd trainingsaanbod.
 • Neemt deel aan de algemene bestuursvergadering van de regio.
 • Neemt deel aan het landelijk trainingsberaad van de vereniging.

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beleidsmatig en planmatig kunnen denken en werken.
 • Dient bereid te zijn, om door middel van cursussen en training, deskundigheid te vergaren
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van trainingen, bij voorkeur binnen Scouting.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheid.

GEWENST:

 • Ervaring in coördinerende functie.
 • In teamverband kunnen werken.

Coordinator HRM – Bestuur – HRM

HRM Coördinator

Ben jij een organisatorisch talent met een passie voor het ondersteunen van mensen en het bevorderen van een positieve werkomgeving? Wil je bijdragen aan HR-activiteiten binnen de regio NHM? Word dan onze vrijwillige HRM Coördinator en help ons bij het coördineren van human resources-initiatieven in deze regio!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Coördineren en ondersteunen van diverse HR-activiteiten binnen de regio, zoals werving en selectie, onboarding, training, performance management en welzijnsinitiatieven.
 • Assisteren bij het wervingsproces door vacatures te beheren, sollicitaties te coördineren en de onboarding van nieuwe medewerkers te faciliteren.
 • Organiseren en faciliteren van trainingen, workshops en ontwikkelingsprogramma’s om de professionele ontwikkeling van medewerkers te bevorderen.
 • Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van HR-beleid, procedures en richtlijnen binnen de regio.
 • Fungeren als aanspreekpunt voor HR-gerelateerde vragen en het bieden van ondersteuning aan medewerkers binnen de regio.
 • Zorg dragen voor nauwkeurige en up-to-date personeelsdossiers voor de regio NHM.
 • Samenwerken met regionale teams om een positieve werkcultuur te bevorderen en HR-initiatieven te ontwikkelen die het welzijn van medewerkers stimuleren.

Kwalificaties:

 • Ervaring met HRM-activiteiten, bij voorkeur in een coördinerende of ondersteunende rol.
 • Kennis van HR-processen, arbeidswetgeving en best practices binnen human resources.
 • Uitstekende communicatievaardigheden en het vermogen om discreet en empathisch om te gaan met gevoelige informatie.
 • Sterke organisatorische vaardigheden en het vermogen om effectief te multitasken en prioriteiten te stellen.
 • Teamgerichte instelling met sterke interpersoonlijke vaardigheden.
 • Ervaring met HR software systeem van scouting Nederland (sol) is een pluspunt.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de HRM coordinator die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Recruiter – HRM

Recruiter

Ben jij een enthousiaste recruiter met een passie voor het vinden van de juiste talenten en het bouwen van sterke teams? Wil je jouw vaardigheden inzetten om bij te dragen aan de groei van ons team binnen de regio NHM? Word dan onze vrijwillige Recruiter en help ons bij het vinden en aantrekken van getalenteerde individuen die onze missie delen!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Identificeren en aantrekken van geschikte kandidaten voor openstaande posities binnen de regio NHM.
 • Opstellen van vacatureteksten, het beheren van vacatureplaatsingen en het actief zoeken naar potentiële kandidaten via diverse wervingskanalen.
 • Voeren van screeningsgesprekken en selectieprocedures om de kwalificaties en geschiktheid van kandidaten te beoordelen.
 • Coördineren en plannen van ontmoetingsgesprekken (zoals wij onze sollicitatie gespreken noemen) in samenwerking met de relevante teams binnen de regio.
 • Onderhouden van contacten met kandidaten gedurende het wervingsproces en het verstrekken van duidelijke communicatie en feedback.
 • Bijdragen aan het opbouwen van een talentpool en netwerken om toekomstige wervingsbehoeften te ondersteunen.
 • Samenwerken met het HR-team om ervoor te zorgen dat het wervingsproces voldoet aan de behoeften van de organisatie.

Kwalificaties:

 • Ervaring in wervingsactiviteiten, bij voorkeur in een rol als recruiter of in talentacquisitie.
 • Kennis van wervingsmethoden, -kanalen en -hulpmiddelen om geschikte kandidaten te identificeren.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en het vermogen om relaties op te bouwen met kandidaten.
 • Organisatorische vaardigheden en het vermogen om het wervingsproces effectief te beheren en te coördineren.
 • Een proactieve en resultaatgerichte houding met een focus op het vinden van de beste talenten voor de organisatie.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de recruiter die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

SOL Beheerder -HRM

Scouts Online (SOL) Beheerder

Ben jij bekend met het beheren van Scouts Online (SOL) en wil je een essentiële rol spelen in het efficiënt en effectief coördineren van scoutsactiviteiten binnen onze regio NHM? Word dan onze vrijwillige SOL Beheerder en help ons bij het optimaal beheren van ons online scoutsplatform!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Onderhouden en beheren van het Scouts Online (SOL) platform binnen de regio NHM, waaronder het up-to-date houden van gegevens, lidmaatschappen, evenementen en communicatie binnen het systeem.
 • Coördineren van de implementatie van nieuwe functionaliteiten en updates binnen SOL in samenwerking met de relevante scoutinggroepen en bestuursleden.
 • Ondersteunen van gebruikers bij technische problemen, vragen en training met betrekking tot het SOL-platform.
 • Verzorgen van duidelijke communicatie en handleidingen voor SOL-gebruikers binnen de regio, zodat zij optimaal gebruik kunnen maken van het systeem.
 • Samenwerken met regionale scoutinggroepen en bestuursleden om SOL te optimaliseren voor hun specifieke behoeften en doelstellingen.

Kwalificaties:

 • Ervaring met het beheren van Scouts Online (SOL), bij voorkeur binnen een scoutingcontext of vergelijkbare organisaties.
 • Bekendheid met digitale scoutingsystemen, ervaring met SOL en technische kennis om ondersteuning te bieden aan gebruikers.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met scoutsgroepen op verschillende niveaus.
 • Organisatorische vaardigheden en het vermogen om SOL-gebruik te analyseren en rapportages op te stellen.
 • Zelfstandig kunnen werken en in staat zijn om prioriteiten te stellen binnen een dynamische en diverse scoutingomgeving.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de sol beheerder die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

VOG Beheerder – HRM

VOG Beheerder

Ben jij georganiseerd, nauwkeurig en heb je oog voor veiligheid binnen een organisatie? Wil je een essentiële rol spelen in het beheer van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) binnen onze regio NHM? Word dan onze vrijwillige VOG Beheerder en draag bij aan een veilige omgeving voor alle betrokkenen binnen onze organisatie!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Beheren en coördineren van Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) voor medewerkers en vrijwilligers binnen de regio NHM.
 • Begeleiden van het VOG-aanvraagproces, inclusief het verstrekken van benodigde informatie en het volgen van richtlijnen voor aanvragers.
 • Registreren en bijhouden van VOG-gegevens en documentatie voor alle betrokkenen, waarbij de privacy en vertrouwelijkheid worden gewaarborgd.
 • Fungeren als contactpersoon voor vragen, verduidelijking en ondersteuning met betrekking tot VOG-procedures en -vereisten.
 • Samenwerken met relevante afdelingen en leidinggevenden om ervoor te zorgen dat alle benodigde VOG’s actueel zijn en voldoen aan de geldende regelgeving.
 • Het nauwkeurig bijhouden van administratieve taken, zoals het archiveren en vernieuwen van VOG’s volgens de vastgestelde richtlijnen.

Kwalificaties:

 • Kennis van en ervaring met de procedures omtrent Verklaringen Omtrent het Gedrag (VOG) is een sterke pre.
 • Nauwkeurigheid en aandacht voor detail bij het verwerken en beheren van documentatie en gegevens.
 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden.
 • Vertrouwelijkheid en ethisch handelen bij het omgaan met gevoelige informatie.
 • Organisatorische vaardigheden en het vermogen om taken te plannen en te coördineren in overeenstemming met deadlines en regelgeving.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouts online kennis is een pre
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de VOG beheerder die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

HRM`r – HRM

HRM`r

Ben jij gepassioneerd door human resources en wil je bijdragen aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen binnen onze organisatie in de regio NHM? Word dan onze vrijwillige HRM-medewerker en speel een cruciale rol in het ondersteunen van HR-gerelateerde activiteiten en initiatieven!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ondersteunen bij verschillende HR-gerelateerde activiteiten, zoals werving en selectie, onboarding, training, en het beheer van personeelsdossiers.
 • Assisteren bij het wervingsproces door vacatures op te stellen, sollicitaties te beheren en betrokken te zijn bij de selectieprocedures.
 • Bijdragen aan de onboarding van nieuwe medewerkers door hen te verwelkomen, hen wegwijs te maken in de organisatie en hen te ondersteunen bij administratieve procedures.
 • Coördineren en organiseren van trainingen, workshops en evenementen gericht op de ontwikkeling van medewerkers in overleg met ons Scouting academy team.
 • Ondersteunen bij het beheren van personeelsdossiers in sol, het bijhouden van gegevens en het waarborgen van vertrouwelijkheid.
 • Assisteren bij HR-projecten en bijdragen aan de implementatie van HR-beleid binnen de regio.

Kwalificaties:

 • Interesse in en enthousiasme voor human resources en het welzijn van medewerkers.
 • Goede organisatorische vaardigheden en het vermogen om taken effectief te beheren en te coördineren.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om te werken met diverse belanghebbenden.
 • Basiskennis van HR-processen en -procedures is een pluspunt, maar niet verplicht.
 • Betrouwbaarheid, nauwkeurigheid en respect voor vertrouwelijke informatie.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouts online kennis is een pre
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de HRM`r die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Vertrouwenspersoon – HRM

Vertrouwenspersoon

Ben jij een empathisch persoon die goed kan luisteren en anderen kan ondersteunen? Wil je een cruciale rol spelen in het bieden van een vertrouwelijke en ondersteunende omgeving binnen onze organisatie in de regio NHM? Word dan onze vrijwillige Vertrouwenspersoon en help ons om een veilige plek te bieden waar medewerkers terecht kunnen met hun zorgen en vragen!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers die behoefte hebben aan vertrouwelijke gesprekken, ondersteuning of advies.
 • Bieden van een luisterend oor en het verstrekken van emotionele ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben met problemen, zorgen of conflicten op het werk.
 • Zorgen voor vertrouwelijkheid en discretie bij alle ontvangen informatie, volgens ethische en wettelijke richtlijnen.
 • Adviseren van medewerkers over interne en externe ondersteuningsbronnen of doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening indien nodig.
 • Samenwerken met HR en andere relevante afdelingen om mogelijke zorgen te bespreken en te helpen bij het vinden van oplossingen.
 • Het bijdragen aan het creëren van een cultuur van vertrouwen en respect binnen de organisatie.

Kwalificaties:

 • Empathisch vermogen en uitstekende luistervaardigheden.
 • Discretie en het vermogen om informatie vertrouwelijk te behandelen.
 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om mensen op hun gemak te stellen.
 • Ervaring in counseling, coaching, HR of vergelijkbare gebieden is een pluspunt, maar niet vereist.
 • Een open en ondersteunende houding, vrij van oordelen.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de vertrouwenspersoon die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Email Dispatcher en Vraagbaak – Team Internet en Communicatie

EMAIL DISPATCHER EN VRAAGBAAK.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en klantgerichte Email Dispatcher en Vraagbaak om ons team te versterken. Als Email Dispatcher en Vraagbaak ben jij verantwoordelijk voor het efficiënt afhandelen en doorzeten van binnenkomende e-mails en het beantwoorden van vragen van scouts.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Het beheren van de inbox en het tijdig beantwoorden van e-mails
 • Het coördineren van de afhandeling van scouting gerelateerde e-mails en vragen.
 • Het bieden van ondersteuning aan scout via e-mail en andere communicatiekanalen.

KWALIFICATIES:

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Ervaring met e-mailbeheer en klantenservice is een pré
 • Goede kennis van Microsoft Office en andere relevante software
 • Klantgericht, flexibel en stressbestendig
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
 • Minimaal 1 uur per 2 dagen beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Email Dispatcher en Vraagbaak die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Webmaster Office 365 – Team Internet en Communicatie

Vrijwillige Webmaster Office 365

Ben jij bedreven in Office 365 en gepassioneerd over het optimaliseren van de online werkomgeving? Wil je jouw vaardigheden inzetten om een verschil te maken? Word dan onze vrijwillige Webmaster Office 365 en help ons bij het beheren en verbeteren van onze digitale werkplek!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Beheren en onderhouden van Office 365-platform en -applicaties, waaronder SharePoint, Teams, OneDrive, en meer.
 • Ontwikkelen en implementeren van nieuwe functionaliteiten en oplossingen binnen Office 365 om de productiviteit te verhogen.
 • Ondersteunen van gebruikers door trainingen te geven en technische hulp te bieden bij vragen of problemen.
 • Verantwoordelijk voor het beveiligen en waarborgen van de integriteit van gegevens binnen Office 365.
 • Samenwerken met verschillende teams om de behoeften van de organisatie te begrijpen en passende Office 365-oplossingen te bieden.
 • Monitoren van prestaties en het leveren van rapportages om de effectiviteit van Office 365 te evalueren en verbeteringen voor te stellen.

Kwalificaties:

 • Aantoonbare ervaring met Office 365-applicaties, waaronder SharePoint, Teams, OneDrive, en andere relevante tools.
 • Goed begrip van cloud computing en beheer van online werkruimtes.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe technische informatie duidelijk over te brengen aan niet-technische gebruikers.
 • Probleemoplossend vermogen en het vermogen om zelfstandig te werken.
 • Een passie voor het verkennen van nieuwe mogelijkheden binnen Office 365 en het delen van kennis met anderen.
 • Minimaal 1 a 2 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Webmaster Office 365 die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Webmaster Website – Team Internet en Communicatie

Webmaster Website

Ben jij bedreven in websitebeheer en geïnteresseerd in het vormgeven van online ervaringen? Wil je jouw vaardigheden inzetten om een impact te maken? Word dan onze vrijwillige Webmaster Website en help ons bij het beheren en verbeteren van onze online aanwezigheid!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Beheren en onderhouden van de website om de functionaliteit, prestaties en gebruiksvriendelijkheid te waarborgen.
 • Reguliere updates uitvoeren, waaronder het toevoegen van nieuwe content, afbeeldingen, en andere relevante informatie. Samen met onze content creators.
 • Zorgen voor een consistente en aantrekkelijke vormgeving en lay-out van de website.
 • Implementeren van SEO-strategieën om de vindbaarheid van de website te verbeteren.
 • Monitoren van websiteverkeer en -statistieken om inzicht te krijgen in het gebruikersgedrag en het succes van de website te evalueren.
 • Samenwerken met het team om de behoeften van de gebruikers te begrijpen en de website aan te passen aan hun verwachtingen.
 • Reageren op feedback van gebruikers en eventuele technische problemen oplossen.

Kwalificaties:

 • Ervaring met websitebeheer en contentmanagement systemen (CMS), zoals WordPress.
 • Kennis van HTML, CSS en andere relevante webtalen is een pre.
 • Creatief oog voor design en layout, met aandacht voor gebruikerservaring.
 • Basiskennis van SEO-principes en -tools is een pre.
 • Goede communicatieve vaardigheden en het vermogen om te werken in een teamomgeving.
 • Proactieve houding en probleemoplossend vermogen.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Webmaster Website die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Content Coördinator – Team Internet en Communicatie

Content Coördinator

Ben jij een creatieve geest met een passie voor contentcreatie en coördinatie? Wil je jouw vaardigheden inzetten om waardevolle en boeiende inhoud te ontwikkelen? Word dan onze vrijwillige Content Coördinator en help ons bij het creëren en beheren van inspirerende content!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwikkelen, plannen en coördineren van contentstrategieën om de missie en doelstellingen van de organisatie te ondersteunen.
 • Creëren van diverse content, waaronder artikelen, blogposts, sociale media-updates, nieuwsbrieven, video’s en meer.
 • Beheren van contentkalenders en planningen om consistentie en relevantie van de content te waarborgen.
 • Samenwerken met verschillende teams om de behoeften en doelen voor content te begrijpen en relevante inhoud te produceren.
 • Redigeren en proofreaden van content om de kwaliteit, consistentie en nauwkeurigheid te waarborgen.
 • Optimaliseren van content voor SEO om de zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten.
 • Analyseren van de prestaties van content en het verstrekken van rapportages om inzichten te verkrijgen en de strategieën aan te passen.

Kwalificaties:

 • Ervaring met contentcreatie, redactie en coördinatie, bij voorkeur in een vergelijkbare rol.
 • Sterke schrijf- en redactionele vaardigheden, met oog voor detail en nauwkeurigheid.
 • Bekendheid met SEO-principes en het vermogen om content te optimaliseren voor zoekmachines.
 • Kennis van contentmanagement systemen (CMS) en sociale mediaplatforms.
 • Creatief denken en het vermogen om verschillende soorten content te produceren.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief samen te werken in een team.
 • Analytisch denkvermogen en het vermogen om inzichten te halen uit contentprestaties.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de content coordinator die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Content Creator (Tekst) – Team internet en Communicatie

Content Creator (Tekst)

Ben jij een woordkunstenaar met een passie voor het schrijven van boeiende en overtuigende teksten? Wil je jouw creatieve pen inzetten om impact te maken? Word dan onze vrijwillige Content Creator en help ons bij het produceren van hoogwaardige en betekenisvolle tekstuele content!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Schrijven van diverse tekstuele content, zoals artikelen, blogposts, nieuwsbrieven, handleidingen, en andere informatieve stukken.
 • Onderzoek doen naar relevante onderwerpen en trends om waardevolle en actuele content te produceren.
 • Creëren van overtuigende en pakkende teksten die aansluiten bij de doelgroep en de doelstellingen van de organisatie.
 • Samenwerken met het team om de behoeften en doelstellingen voor content te begrijpen en de juiste toon en stijl te hanteren.
 • Optimaliseren van content voor SEO om de online zichtbaarheid en vindbaarheid te verbeteren.
 • Het vermogen om verschillende onderwerpen en formats aan te pakken, van informatief tot creatief.

Kwalificaties:

 • Aantoonbare ervaring met het schrijven van verschillende soorten tekstuele content, bij voorkeur voor online platforms is een Pre.
 • Sterke schrijfvaardigheden en een vlotte pen met aandacht voor detail en grammatica.
 • Creativiteit en het vermogen om complexe informatie op een toegankelijke manier te presenteren.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om feedback te ontvangen en te integreren.
 • Zelfstandig kunnen werken binnen gestelde deadlines.
 • Interesse in en begrip van diverse onderwerpen en de capaciteit om hierover te schrijven.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Content Creator (Tekst) die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Content Creator (Beeld) – Team Internet en Communicatie

Content Creator (Beeld)

Ben jij een creatieve geest met een passie voor visuele verhalen? Wil je jouw artistieke talent inzetten om impact te maken? Word dan onze vrijwillige Content Creator (Beeld) en help ons bij het produceren van betekenisvolle en aantrekkelijke visuele content!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpen en creëren van visuele content, zoals afbeeldingen, infographics, illustraties, en grafieken voor verschillende doeleinden.
 • Bedenken en produceren van visuele verhalen die aansluiten bij de doelgroep en de boodschap van de organisatie.
 • Samenwerken met het team om de behoeften en doelstellingen voor visuele content te begrijpen en deze om te zetten in creatieve concepten.
 • Gebruik maken van grafische ontwerptools en software om hoogwaardige en aantrekkelijke visuele content te produceren.
 • Het vermogen om verschillende stijlen en formats aan te pakken, van informatief tot artistiek en creatief.
 • Onderhouden van een consistente visuele identiteit die past bij de merkrichtlijnen van de organisatie.

Kwalificaties:

 • Ervaring met grafisch ontwerp en het creëren van visuele content, bij voorkeur voor digitale platforms is een pre.
 • Vaardigheid in het gebruik van grafische ontwerptools zoals Canva.
 • Creativiteit en oog voor detail in het vertalen van ideeën naar visuele content.
 • Vermogen om zelfstandig te werken binnen vastgestelde richtlijnen en deadlines.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden en het vermogen om feedback te ontvangen en te integreren.
 • Interesse in verschillende visuele stijlen en trends en het vermogen om deze toe te passen in creatieve projecten.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Content Creator (Beeld) die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.

Woordvoerder Media – Team Internet en Communicatie

Woordvoerder Media

Ben jij gepassioneerd over communicatie en het vertegenwoordigen van organisaties in de media? Wil je jouw vaardigheden inzetten om een positieve boodschap uit te dragen? Word dan onze vrijwillige Woordvoerder Media en help ons bij het verzorgen van effectieve en overtuigende externe communicatie!

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Fungeren als het primaire aanspreekpunt voor mediavragen en -verzoeken en het coördineren van mediaverzoeken binnen de organisatie.
 • Voorbereiden en verstrekken van persmateriaal, zoals persberichten, statements, en achtergrondinformatie voor de media. Samen met ons content team
 • Vertegenwoordigen van de organisatie tijdens interviews, persconferenties en andere media-evenementen.
 • Samenwerken met interne teams om een consistente boodschap en positionering naar buiten te brengen.
 • Monitoren van media-optredens en het verzamelen van feedback om communicatiestrategieën te verbeteren.
 • Proactief inspelen op en beheren van crisissituaties in samenwerking met het communicatieteam.

Kwalificaties:

 • Ervaring in een vergelijkbare rol, bij voorkeur als woordvoerder, PR-consultant of communicatiespecialist is een pre.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden met het vermogen om complexe informatie beknopt te verwoorden.
 • Bekendheid met mediawerking en -protocollen, inclusief ervaring met persrelaties en interviewtechnieken.
 • Sterk ontwikkelde interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om effectief te communiceren met diverse belanghebbenden.
 • Stressbestendigheid en het vermogen om adequaat te reageren in snel veranderende situaties.
 • Een proactieve en resultaatgerichte houding met oog voor detail en nauwkeurigheid.
 • Minimaal 1 uur per week beschikbaar
 • Scouting kennis

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Woordvoerder Media die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.