Er zijn op dit moment meerdere vrijwillige vacatures,

Voorzitter – Bestuur


PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Geeft leiding aan het Algemeen Bestuur en aan het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden.
 • Vertegenwoordigt samen met de secretaris de Regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden 

HOOFDTAKEN:

 • Vertaalt het landelijk beleid in beleid op regioniveau
 • Is verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsplannen
 • Ziet er op toe dat deze korte en lange termijn beleidsplannen op een juiste wijze worden gecommuniceerd met de bij de regio aangesloten groepen
 • Leidt de bestuursvergaderingen en is, in samenwerking met de secretaris, verantwoordelijk voor de opstelling van vergaderagenda’s 
 • Ziet er op toe dat gemaakte afspraken worden nagekomen
 • Let er op dat er een goede verdeling is van de bestuurlijke activiteiten
 • Zit de Regioraadsvergaderingen voor
 • Ziet er op toe dat besluiten en activiteiten niet strijdig zijn met de statuten en/of (huishoudelijk) reglementen van zowel de Regio als de vereniging Scouting Nederland 
 • Legt namens het bestuur verantwoording af aan de groepen t.b.v. de Regioraad
 • Presenteert beleids- en werkplannen aan de Regioraad
 • Verzorgt netwerkontwikkeling en communicatie met subsidiegevers (c.q. derde geldstroom)
 • Delegeert een aantal taken naar de vice-voorzitter
 • Ondersteunt de groepen in de contacten naar (provinciale/gemeentelijke) overheid aangaande vergunningen, subsidies en andere formele aangelegenheden
 • Bezoekt het voorzittersoverleg van het Landelijk Bestuur
 • Houdt tevens de bestuurscontacten met andere regio’s

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beschikt over vergadertechnische-, communicatieve- en organisatorische vaardigheden
 • Moet bestuurlijke activiteiten kunnen coördineren, stimuleren, activeren en delegeren
 • Beschikt over goede contactuele eigenschappen en heeft “team-leider” kwaliteiten
 • Is in staat een goed overzicht te houden tijdens vergaderingen en bijeenkomsten
 • Moet bekent zijn met de statuten, huishoudelijk reglement e.d. van zowel de Regio Noord-Holland Midden als deze van Scouting Nederland

GEWENST:

 • Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
 • Klant- en resultaatgerichte instelling en projectmatig kunnen werken
 • Kunnen functioneren in spanningsveld van een landelijke organisatie met regionale vertakkingen
 • Open staan voor veranderingen en deze kunnen doorvoeren (vernieuwingsgericht management)

https://sol.scouting.nl/hrm/vacancy/5919

Secretaris – Bestuur

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Verzorgen van een efficiënt lopend secretariaat 
 • Vertegenwoordigt samen met de voorzitter de regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden 
 • Beheren en verwerken van de actuele gegevens in de landelijke databank (Akela)

HOOFDTAKEN:

 • Stelt samen met de voorzitter de vergaderagenda’s op en verzendt deze naar de bij de regio aangesloten groepen alsmede naar de regioteams en eventuele invités 
 • Bereid met de voorzitter de vergaderingen voor
 • Verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het regiobestuur
 • Zorgt voor algehele verslaglegging en voor het onderhouden van de (deel)archieven van de regio Noord-Holland Midden
 • Zorgt dat de noodzakelijke verslagen worden gemaakt en verzonden
 • Onderhoudt contacten naar de andere regio’s en de landelijke Scouting organisatie
 • Voert mede het regio beleid uit 
 • Verwerken van de gegevens in de landelijke databank (Akela)
 • Delegeert een aantal taken naar de 2e secretaris zo deze aanwezig en benoemd

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beleids- en planmatig kunnen denken en werken
 • Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden
 • Ervaring met het gebruik van PC

GEWENST:

 • Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
 • Bekent met de Microsoft Office programma’s Word en Excel, terwijl kennis van power Point aanbeveling verdient  
 • Ervaring in het omgaan met e-mail (Outlook) en het gebruik van internet 
 • Opleidingsniveau minimaal MBO en gevoel voor taal  
 • Goede telefonische bereikbaarheid

Trainingscoördinator – Bestuur

PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • Maakt deel uit van het algemeen bestuur van de regio.
 • Maakt deel uit van het regionaal trainingsteam

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Het coördineren en organiseren van de werkzaamheden van het regionaal training- en ondersteuningsteam voor wat betreft de deskundigheidsbevordering van de direct en niet direct leidinggevenden en bestuurders van de scoutinggroepen binnen de regio.

HOOFDTAKEN:

 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie, de organisatie en de uitvoering van het trainings- en ondersteuningbeleid van de regio.
 • Zit vergaderingen voor van het trainingsteam.
 • Geeft leiding aan de medewerkers van het regionaal trainings- en ondersteuningsteam
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medewerkersbeleid in het regionaal trainings- en ondersteuningsteam.
 • Is verantwoordelijk voor het budget van het regionaal trainingsteam.
 • Is verantwoordelijk voor een vraaggestuurd trainingsaanbod.
 • Neemt deel aan de algemene bestuursvergadering van de regio.
 • Neemt deel aan het landelijk trainingsberaad van de vereniging.

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beleidsmatig en planmatig kunnen denken en werken.
 • Dient bereid te zijn, om door middel van cursussen en training, deskundigheid te vergaren
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van trainingen, bij voorkeur binnen Scouting.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheid.

GEWENST:

 • Ervaring in coördinerende functie.
 • In teamverband kunnen werken.

Email Dispatcher en Vraagbaak – Team Internet en Communicatie

EMAIL DISPATCHER EN VRAAGBAAK.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en klantgerichte Email Dispatcher en Vraagbaak om ons team te versterken. Als Email Dispatcher en Vraagbaak ben jij verantwoordelijk voor het efficiënt afhandelen en doorzeten van binnenkomende e-mails en het beantwoorden van vragen van scouts.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

 • Het beheren van de inbox en het tijdig beantwoorden van e-mails
 • Het coördineren van de afhandeling van scouting gerelateerde e-mails en vragen.
 • Het bieden van ondersteuning aan scout via e-mail en andere communicatiekanalen.

KWALIFICATIES:

 • Minimaal MBO werk- en denkniveau
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Ervaring met e-mailbeheer en klantenservice is een pré
 • Goede kennis van Microsoft Office en andere relevante software
 • Klantgericht, flexibel en stressbestendig
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift
 • Minimaal 1 uur per 2 dagen beschikbaar
 • Scouting kennis is een pre

Wij bieden een uitdagende en afwisselende vrijwilligers functie in een dynamische omgeving. Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen doormiddel van trainingen van de scouting academy.

Ben jij de Email Dispatcher en Vraagbaak die wij zoeken?
Stuur dan een mail naar HRM@regionhm.nl en wie weet word jij binnenkort onze nieuwe vrijwillige kracht.