PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • Maakt deel uit van het algemeen bestuur van de regio.
 • Maakt deel uit van het regionaal trainingsteam

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Het coördineren en organiseren van de werkzaamheden van het regionaal training- en ondersteuningsteam voor wat betreft de deskundigheidsbevordering van de direct en niet direct leidinggevenden en bestuurders van de scoutinggroepen binnen de regio.

HOOFDTAKEN:

 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie, de organisatie en de uitvoering van het trainings- en ondersteuningbeleid van de regio.
 • Zit vergaderingen voor van het trainingsteam.
 • Geeft leiding aan de medewerkers van het regionaal trainings- en ondersteuningsteam
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het medewerkersbeleid in het regionaal trainings- en ondersteuningsteam.
 • Is verantwoordelijk voor het budget van het regionaal trainingsteam.
 • Is verantwoordelijk voor een vraaggestuurd trainingsaanbod.
 • Neemt deel aan de algemene bestuursvergadering van de regio.
 • Neemt deel aan het landelijk trainingsberaad van de vereniging.

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beleidsmatig en planmatig kunnen denken en werken.
 • Dient bereid te zijn, om door middel van cursussen en training, deskundigheid te vergaren
 • Ervaring en deskundigheid op het gebied van trainingen, bij voorkeur binnen Scouting.
 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheid.

GEWENST:

 • Ervaring in coördinerende functie.
 • In teamverband kunnen werken.