PLAATS IN DE ORGANISATIE:

 • De Regio Noord-Holland Midden is het niveau tussen de (plaatselijke) groepen in het werkgebied en het landelijk bestuurlijk niveau
 • Maakt deel uit van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur van de Regio Noord-Holland Midden

DOEL VAN DE FUNCTIE:

 • Verzorgen van een efficiënt lopend secretariaat 
 • Vertegenwoordigt samen met de voorzitter de regio “in en buiten rechte”, in aangelegenheden met derden 
 • Beheren en verwerken van de actuele gegevens in de landelijke databank (Akela)

HOOFDTAKEN:

 • Stelt samen met de voorzitter de vergaderagenda’s op en verzendt deze naar de bij de regio aangesloten groepen alsmede naar de regioteams en eventuele invités 
 • Bereid met de voorzitter de vergaderingen voor
 • Verzorgt de noodzakelijke administratie en correspondentie van het regiobestuur
 • Zorgt voor algehele verslaglegging en voor het onderhouden van de (deel)archieven van de regio Noord-Holland Midden
 • Zorgt dat de noodzakelijke verslagen worden gemaakt en verzonden
 • Onderhoudt contacten naar de andere regio’s en de landelijke Scouting organisatie
 • Voert mede het regio beleid uit 
 • Verwerken van de gegevens in de landelijke databank (Akela)
 • Delegeert een aantal taken naar de 2e secretaris zo deze aanwezig en benoemd

BENODIGDE  DESKUNDIGHEID:

 • Beleids- en planmatig kunnen denken en werken
 • Goede contactuele en schriftelijke vaardigheden
 • Ervaring met het gebruik van PC

GEWENST:

 • Affiniteit met vrijwilligerswerk in het algemeen en met Scouting in het bijzonder
 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en training om deskundigheid aan te vullen, dan wel te verdiepen
 • Bekent met de Microsoft Office programma’s Word en Excel, terwijl kennis van power Point aanbeveling verdient  
 • Ervaring in het omgaan met e-mail (Outlook) en het gebruik van internet 
 • Opleidingsniveau minimaal MBO en gevoel voor taal  
 • Goede telefonische bereikbaarheid