Binnen het regiobestuur worden de volgende functies uitgeoefend:


Voorzitter – Meta Kroon

De voorzitter is de drijvende kracht achter het regiobestuur. Hij/zij houdt het overzicht en controleert of alle bestuurstaken goed worden uitgevoerd. Daarnaast is de voorzitter ook degene die de regiovergadering leidt en het in de regioraad bepaalde beleid vertaalt in reglementen en (bestuurs-)taken.


Penningmeester – Carolien Husslage

De penningmeester zorgt voor het financiële wel en wee van de regio. Hieronder valt het opstellen van de begroting en de jaarafrekening, maar ook het innen van bijdragen vanuit de groepen en het betalen van declaraties.


Secretaris - Vacature

De secretaris zorgt voor de communicatie vanuit het regiobestuur naar de groepen. Hij/zij stelt de agenda op voor de regioraad en nodigt alle groepen voor deze vergadering uit. Ook maakt hij/zij de notulen tijdens de vergadering. Op dit moment is er geen secretaris, er is dus een vacature.


Coördinator trainingen – Vacature

De coördinator trainingen is degene die alle trainingen binnen de regio opzet. Hij/zij onderhoudt contact met de trainingscoördinatoren van de regio's Noord Holland Noord en Haarlem, aangezien er veel samengewerkt wordt met deze regio's op het gebied van trainingen.

Communicatiemedewerker - Vacature

De communicatiemedewerker stelt de nieuwsbrief samen, welke eens per 2 maanden aan de groepen wordt toegezonden. Op dit moment is er geen communicatiemedewerker, er is dus een vacature.


Afgevaardigden landelijke raad - Meta Kroon / Vacature

De afgevaardigden voor de landelijke raad bezoeken, zoals de taak al impliceert, de vergaderingen van de landelijke raad van Scouting Nederland. Zij zijn ook degene die de stukken voor deze raad ontvangen, voorbereiden en aan de groepen binnen de regio voorleggen. Op dit moment zijn er geen afgevaardigden voor de landelijke raad, er is dus een vacature.


Algemeen lid & Webmaster - Silvia Vergonet

De webmaster zorgt voor het up-to-date houden van de website

Algemeen lid - Lisette van Harselaar


Algemeen lid - Josette Peters

 

Aankomende trainingen:

Geen gebeurtenissen gevonden

Aankomende activiteiten:

Geen gebeurtenissen gevonden