Om te voorkomen dat je als groep of individuele scout na een ongeluk met een groot financieel probleem blijft zitten, kun je je voor veel zaken verzekeren.

Een aantal verzekeringen is collectief door Scouting Nederland afgesloten en maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. Het gaat hier om de volgende verzekeringen:

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering bestaat uit een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor bij Scouting Nederland aangesloten groepen en regio's en een particuliere aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor Scoutingleden.

Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering voorziet in een geldelijke uitkering in geval van overlijden, blijvende invaliditeit of geneeskundige kosten als gevolg van een ongeval.

Werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersdeelnemers

Werkgevers en opdrachtgevers van vrijwilligers kunnen aangesproken worden voor personenschade die hun ondergeschikten lijden als gevolg van een verkeersongeval. De aansprakelijkheid geldt ook voor het gebruik van motorrijtuigen die geen eigendom zijn van het bedrijf of de organisatie. Deze schade wordt niet vergoed door de aansprakelijkheidsverzekering. Scouting Nederland heeft daarom aanvullend een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen afgesloten die de werkgeversaansprakelijkheid verzekert voor personenschade van vrijwilligers, ontstaan als gevolg van verkeersschade veroorzaakt door of verband houdende met het gebruik van motorrijtuigen waarvan de werkgever geen eigenaar of houder is. 

Een aantal verzekeringen zijn dus nog niet in het lidmaatschap opgenomen, deze dient de groep of dienen de leden zelf af te sluiten. Denk hierbij aan de volgende verzekeringen:

-       Reis- en bagageverzekering

-       Rechtsbijstandverzekering

-       Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

-       Aanvullende autocascoverzekering

-       JOTA-JOTI-verzekering (via SOL)

-       Opstal- en inboedelverzekering

-       Botenverzekering

-       Transport-/verblijfsverzekering

-       Verzekering bij bouwprojecten

-       Werkmaterieelverzekering

Aankomende trainingen:

Geen gebeurtenissen gevonden

Aankomende activiteiten:

Geen gebeurtenissen gevonden